Brottslighet och Säkerhet Spanien - Allt Om Spaniens Säkerhet


 


Brottslighet, kriminalitet och säkerhet i Spanien

  Brottslighet, kriminalitet och säkerhet i Spanien
Trots att den spanska polisens ökade förebyggande insatser så förekommer rån och överfall på de större turistorterna och i de större städerna. Väsk- och plånboksstölder är ganska vanligt och då valigast i tunnelbanor, i bussar och vid större folksamlingar framförallt i Barcelona och Madrid. Det har även inträffat väpnade gaturån. Man bör därför vara uppmärksam och det är viktigt att förvara sina resehandlingar, pass, kredit- och betalkort, pengar och mobiltelefoner på ett säkert ställe. Ha alltid med dig en intygad kopia utav ditt pass på dig i stället för att bära på dig originalet. Att ersätta ett förlorat pass tar både tid och det kostar pengar.

Man bör heller aldrig lämna sin bil olåst och helst hålla alla dörrarna låsta också när man kör. Lämna heller aldrig något i bilen, inte ens i bagageutrymmet.

Var skeptisk om en person signalerar till dig att stanna, om denne person har sin bils motorhuv uppe och står vid sidan av vägen. Avsikten denna person kan ha är att råna dig, det har faktiskt förekommit i de östra och södra delarna utav Spanien.
 

Risken för terrorism
Risken för terrorism i Spanien är inte angeläget men även en tillfällig besökare kan drabbas om en terroristattack inträffar. Svenska resenärer är inte i någon särskild fara, p.g.a. av sin nationalitet.

I mars år 2004 så utsattes Madrid för ett terroristdåd i vilket 191 personer fick sätta livet till och nära 1600 personer skadades. Attentatet var ett verk utav den internationella terrorismen.

I Spanien har terroristorganisationen ETA varit verksam i många år. ETA:s metoder har bl.a. omfattat bilbomber, mindre sprängladdningar och störningar i trafikflöden i

 

anslutning till större helger. Även sprängladdningar i turistorter har förekommit. De senaste attentaten ägde rum år 2009 på Mallorca.

Den spanska regeringen höjde terrorism varningsnivån från 1 till 2 på en 4-gradig skala i slutet av år 2009.

Ambassaden i Madrid uppmanar alla sina besökare att tänka på att hålla sig väl informerade genom att följa händelseutvecklingen i press, radio och TV. Om du får veta att ett terroristdåd inträffat, så bör du hålla dig borta från just det drabbade området. Och följ alltid anvisningar från polisen och civilgardet. Skulle nya terroristdåd eller andra större kriser inträffa så uppmanas du att kontakta dina anhöriga, som kan vara oroliga för dig och informera dem om var i Spanien du befinner dig.


Trafiksäkerhet

Störst risk för att råka illa ut under en vistelse i Spanien är i trafiken. Man bör därför med stor försiktighet och vaksamhet iakttas framförandet av fordon i Spanien. Det är mycket vanligt att bilister kör genom en korsning fastän trafikljuset för bilar slagit om till rött ljus.

Läs mer om trafikreglerna i Spanien


Böter
Polisens praxis är att personer som inte innehar uppehållstillstånd i Spanien krävs direkt kontantbetalning, eller kan ordna en spansk borgenär. Om vederbörande inte kan betala beloppet som krävs, skall fordonet enligt lag beslagtas, och då ska även utgifterna för beslaget betalas av den som är skyldig till trafikförseelsen.

I Spanien är det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Straffet för rattfylleri har skärpts i landet.

Att vägra att ta ett kontrolltest anses vara en allvarlig olydnad mot tjänsteman. Och de som gör sig skyldiga till grovt rattfylleri eller grov fortkörning döms till 6-24 mån. fängelse samt till körförbud under högst 6 år.


Varutransporter
Godstransporterna på landsväg övervakas ordentligt. Bötesbeloppen är betydande, t.ex. kan böterna för oklarheter gällande färdskrivaren uppgå till mellan 4 000 - 5000 €. Om bötesbeloppet inte säkerställs av ett spanskt företag så får resan inte fortsättas innan en depositionsavgift uppgående till bötesbeloppet inbetalats.


Naturförhållanden
Spanien hör inte till de länder som normalt förknippas med allvarliga jordskalv, jordbävningar eller tsunamis. Men mindre skalv är dock inte så ovanligt.

Det allvarligaste jordskalvet på 50 år (är ett på 4,4 och ett omedelbart påföljande på 5,2 på Richterskalan) inträffade den 11 maj år 2011 vid staden Lorca i provinsen Murcia, inte långt från Medelhavskusten/Solkusten. Skalvet i Lorca resulterade i att 9 st. omkom och många skadades.


Akut sjukvård
Kontrollera innan du reser att du har en giltig reseförsäkring. Och så klart så ska pass och EU:s sjukvårdskort med. Blir du akut sjuk, så vänd dig till ett allmänt sjukhus, för den allmänna sjukvården är nämligen gratis.

Läs mer om sjukvården i Spanien

Läs om vaccination för Spanien

Fler artiklar om Spanien