Spaniens politik - Allt om Politiken i Spanien


 


Spaniens politik

 

Spaniens politik
Mycket utav Spaniens nutida politik har präglats av det faktum att Spanien förr var en diktatur (ända fram till 1975) något som man lätt glömmer. Inte minst har detta lagt grunden för de spänningar som fortfarande finns mellan autonomierna (17 st.)i Spanien. Dessa 17 autonomier, är mer eller mindre självständiga regioner och har ibland egna parlament och "regeringar".

Franco utnämnde Juan Carlos till statschef år 1969 och Juan Carlos påbörjade demokratiseringen av Spanien direkt efter Francos död och ibland det första han gjorde var att utlysa allmänna val.

Spanien är en ärftlig monarki (som Sverige) och parlamentet "Las Cortes Generales".

ETA (Euskadi Ta Askatasuna: Baskien & frihet)som  inledde sin väpnade kamp för Baskiens självständighet år 1978, har terroriserat Spanien i olika vändor sedan dess. De senaste 3 åren så har ingen person dödats av ETA och sedan 24:e mars år 2006 har ETA förklarat ett permanent eldupphör. Detta eldupphör har man hållit "si så där". Från ett historiskt perspektiv, så för däremot ETA en tynande och tyst tillvaro, och detta till mångas glädje.

 

I juni år 2006 så röstade Katalanerna, med en stor majoritet, för ett ökat självstyre. Företrädare för den nationella politiken är självklart oroliga för att denna "regionalisering" ska luckra upp nationen på lång sikt.

Inrikespolitik
Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Valen hålls vart 4:e år. Parlamentet har 2 kamrar: deputeradekammaren och senaten. Landet är som sagt var indelat i 17 st. autonoma regioner, med varierande grad av självbestämmande och egna regionala parlament och regeringar.

Utrikes- och säkerhetspolitik
Som en allt större deltagare i multinationella krishanteringsoperationer så lägger Spanien sin vikt på både det europeiska militära kapacitetsuppbyggandet och krishanteringsförmågan och sina band till USA och den transatlantiska länken.

EU:s säkerhetspolitiska verksamhet ska enligt ett spanskt synsätt utgöra ett komplement, inte en konkurrent till NATO och inte innebära en dubblering av alliansens strukturer.

 


Läs mer om Spaniens flagga och nationalsång

Spaniens valuta

Fler artiklar om Spanien